ABOUT US
Welcome to AMtech Server Solution co.,ltd.

The way to think SOLUTION that improve your INNOVATION

ภายใต้ แอมเทคกรุ๊ป ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2544
โดยทีมงานผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการให้คำแนะนำปรึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์ แอพพลิเคชั่น เมล์เซิร์ฟเวอร์ และด้านการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตเกตุเวย์ที่หลากหลายโซลูชันอย่างเช่น ไฟร์วอลล์ (Firewall), การตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection – IDS และ Intrusion Protection – IPS), การป้องกันไวรัสและสิ่งแปลกปลอมที่เครื่องลูกข่ายและเกตุเวย์ (AntiVirus and Vulnerability Protection), การป้องกันอีเมล์ขยะ (Spam Protection), การกรองข้อมูล (Content Filtering) และอื่นๆ


แอมเทค ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก Intel Premier Provider (IPP) อย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า AMtechTM Computer Server โดยทีมงานที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีจากอินเทล เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและบริการหลังการขายเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ชั้นนำ แอมเทค ยังได้รับ รางวัลยอดขายสูงสุดติดกัน 2 ปีซ้อน (2544-2546) และ รางวัลชนะการออกแบบ Blade server เป็นรายแรกของประเทศไทยในปี 2548 จากอินเทล ประเทศไทย

จากการประสบความ สำเร็จ ในการเป็นมืออาชีพทางด้านการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยที่อินเทอร์เน็ตเกตุเวย์มานาน โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหรรมรถยนต์ เหล็ก เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ก่อสร้าง ที่พักอาศัย โรงพยาบาล ประกันภัย อาการและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านความบันเทิง ขนส่ง สถานศึกษา ราชการ และอื่นๆ เราจึงมั่นใจว่าเบื้องหลังความไว้วางใจของลูกค้า คือ ความตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการหลังการขายเป็นหลัก และด้วยศักยภาพของบริษัทฯ แอมเทค มีทีมงานที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบัน แอมเทค เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา วิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย รวมถึงจัดหาซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ในการติดตั้ง และบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเลือก ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการบริหารเครือข่าย ในขณะที่ลดต้นทุนการประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในแข่งขันทางธุรกิจ โดยรองรับการขยายตัวขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

MILLIONS OF SATISFIED CUSTOMERS

Would you like to sign up for our programme? Register your interest below